Genomtänkta och
skonsamma metoder

Våra Tjänster inom städservice

RH Städ är en trygg och stabil leverantör av all sorts städservice. Industrier, butiker, kontor, skolor, byggen, servicehus och lägenheter; vi gör rent från golv till tak. Städanalysen som vi kostnadsfritt utför i början av alla uppdrag ligger till grund för ett bra resultat. Vi får en bra överblick över vad du förväntar dig av oss, vilka metoder som behövs och vilka medel som passar just dina lokaler. Vid varje nytt uppdrag köper vi in utrustning och leasar nya maskiner av bästa kvalitet. Självklart håller vi oss endast till miljömärkta produkter.

Varje månad gör vi en avstämning med dig om hur arbetet fungerar och om du är nöjd med städningen. Vi gör dessutom stickprovskontroller där vi mäter kvaliteten och registrerar digitalt. Allt för att du som kund ska känna dig trygg med att städningen håller en hög och jämn kvalitet. Vi vill sprida trivsel på din arbetsplats.

Genomtänkta och skonsamma metoder är en viktig del av vårt koncept. Arbetet börjar redan på tröskeln till din arbetsplats. Med hjälp av effektiva entrémattor hindrar vi smutsen att komma in i lokalerna. Golven slits mindre och vi kan minska på användningen av rengöringsmedel och polish. Förebyggande arbete gör det trivsammare för både dig och oss. Och bättre för miljön.

RH Städ vill ge sina kunder god service och rena och trivsamma lokaler. Men inte bara det. Vi rapporterar även fel och brister i lokalerna som vi upptäcker i det dagliga arbetet. Det kan röra sig om trasiga lampor, skador på golv och inredning, brister i arbetsmiljön etc. Vi vill ge er strukturerad information angående allt vi ser som kan påverka arbetsmiljön och inredning eller lokaler på ett oönskat sätt.

Se våra tjänster för företagsstäd här, och hemstäd här!

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

offert_puff

KONTORSSTÄD

INDUSTRISTÄD

TRAPPSTÄD

HEMSTÄD

BYGGSTÄD

GOLVVÅRD

FÖNSTERPUTS

FLYTTSTÄD

SKOLSTÄD