Vi skapar trivsel

Trygghet och personlighet

Verksamheten startade 1989 av Ronny Hössung. Efter ett mellanspel med 4 år hos branschjätten Förenade Service, med ansvar för ca 250 anställda, uppdrag hos några av landets allra största företag och med en kraftig tillväxt, blev suget efter ”närheten” och det mer personliga för stort för Ronny då han 2015 startade om RH Städ. Ronnys erfarenheter och framgångar har förstärkt insikten att  RH Städs framgångsfaktorer främst är att erbjuda och leverera mycket hög kvalitet och personligt engagemang. Vilket bevisas av att vi växer i takt med att kunderna rekommenderar oss.

RH Städ är en trygg och stabil leverantör av alla sorters städtjänster. Industrier, butiker, kontor, skolor, byggen, servicehus och lägenheter – vi gör rent från golv till tak. Städanalysen som vi kostnadsfritt utför i början av alla uppdrag ligger till grund för ett bra resultat. Vi får en bra överblick över vad du förväntar dig av oss, vilka metoder som behövs och vilka medel som passar just dina lokaler. Vid varje nytt uppdrag köper vi in utrustning och leasar nya maskiner av bästa kvalitet. Självklart håller vi oss endast till miljömärkta produkter.

Genomtänkta och skonsamma metoder är en viktig del av vårt koncept. Arbetet börjar redan på tröskeln till din arbetsplats. Med hjälp av effektiva entrémattor hindrar vi smutsen att komma in i lokalerna. Golven slits mindre och vi kan minska på användningen av rengöringsmedel och polish. Förebyggande arbete gör det trivsammare för både dig och oss. Och bättre för miljön.

RH Städ vill ge sina kunder mer än rena och trivsamma lokaler. Våra medarbetare är välutbildade och ansvarstagande och löser eventuella problem på plats när de uppstår. Vi arbetar enligt standarden ISO 9002 och ISO 14001, vilket bland annat innebär att vi har högt ställda miljökrav och vi rapporterar fel och brister i lokalerna som vi upptäcker i det dagliga arbetet. Det kan röra sig om trasiga lampor, skador på golv och inredning, brister i arbetsmiljön etc. Vi gör kontinuerliga uppföljningar hos våra kunder och varje år genom­för vi en enkät, för att se vad som kan förbättras.

ronny