Från och med januari 2023 är vi även aktiva i Leksand, då vi har avtalat om städningen i kommunägda fastighetsbolaget Leksandsbostäders fastigheter.