Från november 2022 sköter vi städningen i några av Yrkesakademins lokaler i Falun-Borlänge.